Je čas prejsť na online výstavy a ukázať sa svetu cez online priestor

Medzi veľmi populárny spôsob, ako prezentovať podnikateľské aktivity, produkty alebo služby, už dlhé roky nepochybne patria tradičné veľtrhy alebo výstavy.

 

Vystavovatelia chcú prilákať a zaujať návštevníkov k svojmu stánku, kde je priestor na vzájomnú komunikáciu, výmenu vizitiek, odovzdanie katalógu alebo vyplnenie objednávky.

 

 

GLOBALEXPO celosvetové online výstavisko, ktoré vzniklo na Slovensku, mení zaužívaný spôsob výstavníctva a kombinuje všetky výhody tradičných veľtrhov a výstav s modernými online trendami.

 

Ak ešte na online výstavisku GLOBALEXPO nie ste registrovaný ako vystavovateľ, môžete tak urobiť zdarma už teraz na adrese www.globalexpo.online