Koronavírus - infolinky a informácie

Ani nám v GLOBALEXPO nie je ľahostajné, čo sa aktuálne deje v súvislosti s koronavírusom. Prinášame Vám overené kontakty a informácie, ktoré môžu byť užitočné pre každého jedného z nás. Preto Vás prosíme o zdieľanie, nech sa o nich dozvie čo najviac našich blízkych. 

 

Čo treba vedieť o koronavíruse?

 

- Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu.

- Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní.

 

Ako sa vyhnúť nákaze?

 

- Často si umývajte ruky mydlom, zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní.

- Dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú.

 

Ako sa chrániť pred nákazou (dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám)

 

 • umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej 40 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,
 • vyhýbajte sa oblastiam s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, niekoľkokrát denne nárazovo vetrajte,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

 

Ako si správne umývať ruky?

 

 

Pravidlá pre čisté ruky

 

 1. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd.
 2. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla.
 3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne.
 4. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani.
 5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne.
 6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne.
 7. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.

 

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu

 

 1. Naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk
 2. preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky,
 3. čistite vnútorné strany prstov a opačne trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne
 4. uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň
 5. krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
 6. spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne
 7. keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.

 

Ruky si umývajte

 

 • po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
 • pred, počas a po príprave jedla
 • pred konzumáciou jedla
 • po každom použití toalety
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára.

 

Ochrana pred respiračnými ochoreniami, vrátane koronavírusu

 

 • Vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí.
 • Dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu.
 • Pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidujte.
 • Nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami.
 • Snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha.
 • Myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate.

 

Slovenskí hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva. V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Nepretržitú činnosť majú  telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Čísla na jednotlivé úrady sú:

 

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove - 0917 121 946
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - 0911 635 260 alebo 0903 905 080
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954  

 

Kontakty pre verejnosť na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva:

 

Inštitúcia Call centrum e-mail
ÚVZ SR 0917 222 682 novykoronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Bratislava 0917 426 075 E-mail nie je dostupný
RÚVZTrnava 0905 903 053 E-mail nie je dostupný
RÚVZ Senica 0907 169 312 se.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Galanta 0907 996 734 ga.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Dunajská Streda 0910 459 200 ds.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZNitra 0948 495 915 nr.sekretariat@uvzsr.sk
RÚVZ Komárno 0911 305 651 koronaviruskn@uvzsr.sk
RÚVZ Levice 0910 901 129 lv.riaditel@uvzsr.sk
RÚVZ Nové Zámky 035/640 09 97 nz.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Topoľčany 038/532 63 91 to.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Trenčín 0917 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
RÚVZ PovažskáBystrica 0911 727 930
042/44 50 233
pb.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Prievidza 046/519 20 26 koronavirus@ruvzpd.sk
RÚVZŽilina 0905 342 818 E-mail nie je dostupný
RÚVZ Čadca 0919 453 544 ca.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Dolný Kubín 0905 239 076 m.varmusova@gmail.com
RÚVZ Liptovský Mikuláš 0903 550 420
0911 236 988
0903 540 635
E-mail nie je dostupný
RÚVZ Martin 043/401 29 27
0902 740 766
0911 514 878
mt.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Banská Bystrica 0918 659 580 E-mail nie je dostupný
RÚVZ Zvolen 045/555 23 58 zv.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Žiar nad Hronom 0911 902 853 zh.epid@uvzsr.epid
RÚVZ Lučenec 0905 536 551
0915 885 813
0918 601 924
047/43 235 72
lc.epidemiologia@vzsr.sk
RÚVZ Veľký Krtíš 047/48 30 747 ruvzvk@uvzsr.sk
RÚVZ Rimavská Sobota 0918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk
RÚVZKošice 0918 389 841 koronavirus@ruvzke.sk
RÚVZ Michalovce 0948 518 954     
056/6880 617     
056/6880 621 
E-mail nie je dostupný
RÚVZ Rožňava 00421 905 439 276 rv.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Spišská Nová Ves 0910 118 266 E-mail nie je dostupný
RÚVZ Trebišov 059/67 24 993
056/ 38 13 231
0918 680 305
0915 577 356
tv.epid@uvzsr.sk
Prešov 0911 908 823 E-mail nie je dostupný
Bardejov 0917 121 946 bj.epida@uvzsr.sk
Humenné 0908 440 174 hn.htc@uvzsr.sk
Poprad 0911 635 260
0903 905 080
052/772 2604
052/712 5474

pp.epi@uvzsr.sk
pp.sekr@uvzsr.sk
pp.riaditel@uvzsr.sk

Svidník 0910 580 707 sk.epidemiologia@uvzsr.sk
Vranov nad Topľou 0915783454 E-mail nie je dostupný

 

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234 a takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.skAk máte obavu z ohrozenia svojich blízkych a chcete karanténu absolvovať v zariadení MV SR, volajte linku 112.

 

Odporúčania pre domácu karanténu (ak ste v domácej karanténe a váš zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu v nemocnici, dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny):

 

 • Zostaňte doma a nechoďte do práce, na verejné miesta a nepoužívajte hromadnú dopravu alebo taxi službu.
 • Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase, keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času.
 • Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. 
 • Izolujte sa od ďalších osôb v domácnosti a noste rúško.
 • Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky. Pri kašľaní alebo kýchaní si zakrývajte ústa a nos jednorazovými vreckovkami. Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná, dobre vetrateľná izba s oknom a minimálne kontakty s ostatnými. Ak ste v samostatnej izbe, zatvárajte dvere. Pokiaľ je to možné, používajte oddelenú kúpeľňu. Ak zdieľate kúpeľňu s ostatnými členmi domácnosti, používajte ju ako posledný a následne ju vyčistite. Pravidelné čistenie kúpeľne je nevyhnutné. Ak ste izolovaný v samostatnej izbe, jedlo konzumujte len tam. Nevstupujte do spoločných priestorov, ak sú tam prítomní aj ostatní členovia domácnosti. Použitý vlastný tanier, pohár či príbor umývajte v horúcej vode s čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou.
 • Ľudia, ktorí sa starajú o osobu čakajúcu na výsledky vyšetrenia na vírus COVID-19, by taktiež mali používať jednorazové utierky/vreckovky. Po použití ich vyhoďte do plastového vrecka na odpad a okamžite si umyte ruky mydlom a vodou a následne si ich dôkladne utrite.
 • Bielizeň, obliečky a uteráky by mali byť uložené v plastovom vrecku a vyprané až vtedy, keď budú známe výsledky testov na SARS-CoV-2 (COVID-19) a budú negatívne. Pokiaľ potrebujete vyprať doma bielizeň a nie sú známe výsledky vyšetrenia, vyperte ho pomocou pracieho prostriedku pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre danú bielizeň. Odporúčame teplotu nad 60 °C. Žehlite a sušte bielizeň na najvyššej možnej teplote, ktorá je vhodná pre danú textíliu. Pri manipulácii s bielizňou používajte jednorazové rukavice a očistite povrch v okolí práčky. Bielizeň nenoste do verejných práčovní.  Po manipulácii s bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
 • Odpad (aj rúška a vreckovky) od osoby v izolácii musí byť uložený vo vrecku, ktoré je určené na odpadky a po naplnení musí byť zaviazané. Plastové vrecko odporúčame vložiť do druhého vrecka, zaviazať a až potom vložiť do kontajnera na odpad.

 

Počas domácej izolácie:

 

 • sledujte svoj zdravotný stav,
 • ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na odbere biologického materiálu,
 • obmedzte  kontakty s inými osobami, nenavštevujte kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímajte a nechoďte na návštevy, kontaktujte ich telefonicky,
 • necestujte,
 • na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy,
 • vykonávajte iba takú pracovnú činnosť, ktorú môžete vykonávať v mieste izolácie,
 • zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta izolácie.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na koronavírus COVID-19?

 

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

 

        -  výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
        -  nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
        -  následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,
        -  v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na vyššie uvedených kontaktoch (aj e-mail), ktoré sú funkčné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

Polícia Slovenskej republiky informuje:

 

V pondelok 15. marca Vláda SR vyhlásila núdzový stav, aby poistila plynulé a bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zaviedla aj nové opatrenia, ktoré uvádzame nižšie. Aktuálne sa rieši aj zastavenie výroby vo Volkswagene a ďalších fabrikách, pomoc s dopravou Slovákov uviaznutých v zahraničí (ministerstvo zahraničných vecí) a ďalšie opatrenia, ktoré budú prerokované v pondelok.

 

Slováci v zahraničí: Ak chcete prísť na Slovensko, kontaktujte veľvyslanectvo SR v danej krajine, kde sa nachádzate, nevolajte na číslo 112. Následne dostanete viac informácií o tom, ako ďalej postupovať, keďže sa bude na vás vzťahovať povinná karantená v jednom z účelových zariadení Ministerstva vnútra SR (Gabčíkovo, Donovaly, Liptovský Ján).

 

NOVÉ OPATRENIA OD 16.3.2020

 

- na 14 dní budú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a služby okrem: potravín, drogérií, lekární, predajní zdravotníckych pomôcok, novín, pošty, bánk, poisťovní, čerpacích staníc, predajní krmiva pre zvieratá a veterinárnych ambulancií

- reštaurácie môžu zostať otvorené, ale ľudia sa v nich nemôžu zhromažďovať, jedlá si môžu zobrať so sebou

 

Varovania Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

 

 

 

POVINNÁ KARANTÉNA A ĎALŠIE OPATRENIA

 

- kto teraz príde zo zahraničia, musí ísť do 14 dňovej karantény

- osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu na Slovensku, teda hlavne cudzinci, sa na územie SR nedostanú

- občania SR žijúci v pohraničí do 30 km od našich hraníc s trvalým/prechodným pobytom v pohraničí, môžu cestovať za prácou na územie SR

- občania SR žijúci na Slovensku dochádzajúci do zahraničia za prácou, buď ostanú doma, alebo v krajine, kde pracujú (okrem tých, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva v pohraničí)

- povinná karanténa sa nevzťahuje na vodičov komerčnej nákladnej dopravy, vodičov menších vozidiel (do 3,5 tony) s nákladom, ktorí sa preukážu CMR dokladom, pilotov, rušňovodičov, strojvodcov, zdravotníkov, zamestnancov pohrebných služieb a námorníkov za presne daných podmienok uvedený na webe Úradu verejného zdravotníctva

- zatvorené sú medzinárodné letiská, zastavená je medzinárodná vlaková a autobusová doprava (výnimka pre dopravu je cargo), školské zariadenia budú zatvorené do 30.3., zatvorené sú sociálne a kultúrne zariadenia, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky

 

 ZATVORENÉ HRANIČNÉ PRIECHODY 

 

- s Českou republikou: Červený Kameň – Nedašova Lhota, Skalica - Sudoměřice, stará cesta

- s Maďarskom: Schengenská cesta medzi Čunovom – Rajkou, Obec Peťov – most cez hraničnú rieku, Kalonda – Ipolytarnoc, Tachty – Cered, Lenartovce – Banréve, Hosťovce – Tornádska, Buzica – Butos, Perín – Hidasnemeti, Slovenské Nové Mesto – Sátorljaújhelyy – peší, Trstená pri Hornáde – Keked, Skaroš – Holohaza, Veľký Kamenec – Pácin, Pribeník – Lácacséke

- s Rakúskom: Záhorská Ves – Angern – kompa, Bratislava – Kopčianska ulica prechod do Rakúska, Moravský Svätý Ján – Hohenau

- s Poľskom: všetky hraničné priechody

- všetky ostastné hraničné priechode sú otvorené

 

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach Úradu vlády Slovenskej republiky https://www.korona.gov.sk/

 

 

 

 

Infografika, ktorá sa vzťahuje na koronavírus:

 

 

Ak sa nachádzate v zahraničí

 

Kontaktujte veľvyslanectvo Slovenskej republiky v danej krajine, viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: https://www.mzv.sk/kontakt.

 

Ak plánujete návrat na Slovensko

 

Musíte absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu: Vstup na Slovensko bude umožnený len osobám, ktoré majú povolenie na pobyt, musia však podstúpiť 14-dňovú karanténu. Povinná 14-dňová domáca karanténa platí od 13. marca 2020 až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

 

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra, a to na dobu 14 dní.

 

Ministerstvo zdravotníctva SR