Koronavírus a návrat zo zahraničia - najčastejšie otázky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m spracoval najčastejšie otázky, ktoré kladú ľudia na infolinke:

 

Čo robiť, ak pracujete v zahraničí a musíte každý deň dochádzať?
☑️ Informácie o prekračovaní hraníc vám podá Ministerstvo vnútra SR na infolinke 02/48593312.

 

Čo robiť, ak som v zahraničí a neviem sa dostať domov?
☑️ Kontaktujte ambasádu SR (alebo iný zastupiteľský úrad) v štáte, kde sa nachádzate.

 

Bol som v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia a je bez príznakov. Musím ostať doma?
☑️ Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia majú povinnú 14-dňovú karanténu po príchode na Slovensko. Osoby, ktoré sú s nimi v spoločnej domácnosti majú tiež povinnú karanténu!

 

Vrátil som sa zo zahraničia, potrebujem vyšetrenie u obvodného lekára, na koho sa mám obrátiť?
☑️ Ak prídete zo zahraničia, nie ste povinný ísť k lekárovi. Občan, ktorý sa vrátil zo zahraničia a má na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt a nemá obvodného lekára na Slovensku, si ho vyhľadá na stránke www.e-vuc.sk.

 

Vrátil som sa zo zahraničia a chcem sa nahlásiť do karantény v zariadeniach ministerstva vnútra SR.
☑️ Kontaktujte MV SR infolinke 02/48593312.

 

Aké sú možnosti vycestovania zo Slovenska - za hranice, prípadne návrat na Slovensko?
☑️ V prípade potreby informácií o možnostiach cezhraničného pohybu kontaktujte MV SR na infolinke 02/48593312.

 

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m