Zdroje aktualizovaných informácií o COVID-19 v EÚ/EHP a v Spojenom kráľovstve

Zdroje aktualizovaných informácií o COVID-19 v EÚ/EHP a v Spojenom kráľovstve prehľadne zoradené v tabuľke podľa jednotlivých krajín a ich inštitúcií.

 

KRAJINA INŠTITÚCIA TYP ÚDAJOV
Rakúsko Národný orgán Informácie týkajúce sa krvi a bezpečnosti iných látok ľudského pôvodu
Rakúsko Ministerstvo zdravotníctva a regionálne zdravotnícke orgány Výmena informácií so zdravotníckymi pracovníkmi. Informácie o dostupných laboratórnych testoch a o tom, kto by sa mal dať testovať. Pravidelné aktuálne informácie o súčasnej situácii, odporúčané hygienické opatrenia pre cestujúcich. Cestovné informácie
Belgicko Belgický federálny úrad pre verejné zdravie, bezpečnosť potravinového reťazca a životné prostredie Informácie, správy, ochranné opatrenia (dostupné v FR/NL/DE/EN)
Česko Ministerstvo zdravotníctva Informácie pre širokú verejnosť, prehľady vrátane odporúčaní pre vlastnú ochranu a rady, čo robiť v rôznych situáciách
Česko Národný inštitút pre verejné zdravie Štruktúrované internetové stránky s informáciami pre širokú verejnosť, ako aj pre odborníkov
Chorvátsko Ústav pre zdravie obyvateľstva Všeobecné informácie o 2019-nCoV, pravidelné aktualizácie o vývoji situácie, tlačové správy
Chorvátsko Ústav pre zdravie obyvateľstva Všeobecné informácie o 2019-nCoV, pravidelné aktualizácie o vývoji situácie, tlačové správy
Chorvátsko Ústav pre zdravie obyvateľstva Opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, odporúčania pre cestujúcich (v angličtine)
Chorvátsko Ústav pre zdravie obyvateľstva Všeobecné informácie o 2019-nCoV, pravidelné aktualizácie o vývoji situácie, tlačové správy
Dánsko Národný ústav verejného zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva Usmernenia týkajúce sa hygienických opatrení a OOP. Usmernenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a laboratóriá, pokiaľ ide o posúdenie rizika, definíciu prípadov ochorenia, sledovanie prípadov, riadenie incidentov, hygienické opatrenia a diagnostické laboratórne testovanie
Dánsko Národný ústav verejného zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva Všeobecné informácie
Dánsko Zdravotnícky úrad Všeobecné informácie
Estónsko Ministerstvo zdravotníctva Všeobecné informácie a cestovné odporúčania
Fínsko Národný inštitút verejného zdravia Denné aktualizácie a informácie pre cestujúcich
Francúzsko Národný inštitút verejného zdravia Definícia prípadov ochorenia a usmernenia
Nemecko Národný inštitút verejného zdravia Usmernenia týkajúce sa laboratórneho testovania. Usmernenia týkajúce sa hygienických opatrení a osobných ochranných prostriedkov. Usmernenie o kritériách pre karanténu kontaktných osôb. Kategórie a opatrenia sledovania kontaktov. Usmernenie pre detekciu prípadov ochorenia
Nemecko Federálne ministerstvo zahraničných vecí Informácie pre cestujúcich
Maďarsko Národný inštitút verejného zdravia Informácie pre verejnosť, cestovné odporúčania
Island Ministerstvo zdravotníctva Všeobecné informácie
Írsko Stredisko dohľadu nad ochranou zdravia Informácie o novom koronavíruse vrátane najčastejších otázok pre širokú verejnosť, usmernenia, cestovné odporúčania a definícia prípadov ochorenia
Taliansko Ministerstvo zdravotníctva Všeobecné informácie
Lotyšsko Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v Lotyšsku Denné epidemiologické aktualizácie a odporúčania pre cestujúcich
Lotyšsko Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v Lotyšsku Odporúčania pre zdravotnícke zariadenia a zdravotníckych pracovníkov týkajúce sa okamžitého nahlasovania podozrivých prípadov, odberu vzoriek a vykonávania opatrení na kontrolu infekcií
Lotyšsko Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Aktualizácia informácií o situácii
Litva Centrum pre prenosné choroby a AIDS Informácie pre širokú verejnosť
Malta Národná vláda Všeobecné informácie/tlačové správy
Holandsko Národný inštitút verejného zdravia Všeobecné informácie
Nórsko Národný inštitút verejného zdravia Pravidelné aktuálne informácie
Nórsko Národný inštitút verejného zdravia Informácie o laboratórnej diagnostike, sledovaní prípadov a hláseniach o podozrivých prípadoch
Nórsko Národný inštitút verejného zdravia Odporúčania pre cestujúcich
Rumunsko Národný inštitút pre verejné zdravie Všeobecné informácie
Rumunsko Národný inštitút pre verejné zdravie Definícia prípadov ochorenia a postupy dohľadu
Rumunsko Národný inštitút pre verejné zdravie Cestovné odporúčania
Španielsko Ministerstvo zdravotníctva Informácie pre širokú verejnosť
Švédsko Národný inštitút verejného zdravia Všeobecné informácie
Spojené kráľovstvo Public Health England Informácie o novom koronavíruse vrátane posudzovania a sledovania podozrivých prípadov v Spojenom kráľovstve.

Zdroj: Európska komisia, 29.3.2020