Svetová výstava EXPO 2020 DUBAJ sa pravdepodobne preloží o rok

Hlavná téma Expo 2020 Dubaj „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ („Connecting Minds, Creating the Future“) je symbolom inovácie a progresu. Hlavná myšlienka je navrhnutá tak, aby reflektovala víziu pokroku a rozvoja založenú na spoločnom zámere, odhodlaní a spolupráci.


Podľa včerajšieho vyhlásenia „organizátori a účastníci riadiacich výborov Expo 2020 skúmajú možnosť odloženia podujatia o jeden rok vzhľadom na celosvetový pandémiu COVID-19“. Organizátori EXPO 2020 v Dubaji pokračujú v posudzovaní situácie a úzko spolupracujú so všetkými zúčastnenými stranami ako aj usporiadateľom Bureau of International Expositions (BIE). Konečné rozhodnutie o odklade však môže prijať len Valné zhromaždenie BIE.


Expo 2020 Dubaj bude prvou svetovou výstavou ktorá sa uskutoční v regióne Blízkeho Východu, Afriky a Ázie a zároveň prvou v arabskom svete. Predpokladá sa, že vzhľadom na veľkolepé oslavy Zlatého výročia, 50. výročia založenia Spojených arabských emirátov, bude odlišnou od predchádzajúcich svetových výstav. Organizátori očakávajú návštevnosť výstavy v priemere 25 miliónov návštevníkov. Svoju účasť na výstave plánuje vyše 200 účastníkov, zúčastní sa 180 krajín a taktiež nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie.

Situáciu naďalej sledujeme.Zdroj: GLOBALEXPO, 31.3.2020