Mikro, malí a strední podnikatelia si môžu odložiť splátky svojich úverov

Poslanci v NR SR definitívne schválili návrh, ktorý umožní spotrebiteľom a malým a stredným podnikateľom odložiť si splátky svojich úverov. Pri spotrebiteľských úveroch a hypotékach v bankách o 9 mesiacov a v nebankových a lízingových spoločnostiach maximálne o 6 mesiacov. Podmienkou odloženia splátok je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.


Banky musia zároveň klienta informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok. Ide o údaje o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu. Cieľom je, aby si dlžník nemyslel, že s odkladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie.


Zákon myslí aj na nutnosť upraviť spôsob doručovania písomností určených do vlastných rúk zo strany NBS počas obdobia pandémie. Ak pošta upraví podmienky doručovania, bude možné doručiť písomnosť za použitia fikcie doručenia, bez prevzatia zásielky zo strany adresáta. Zákon upravuje aj bezkontaktné platby. Zvýšenie bezkontaktných platieb zo súčasných 20 na 50 eur.


GLOBALEXPO v rámci iniciatívy #POMAHAME www.pomahame.eu ponúka základný plán pre vystavovateľov ZDARMA.Zdroj: Tlačový odbor, Ministerstvo financií SR, 8.4.2020