Pomáha Slovensko svojej ekonomike dostatočne?

Slovensko na hospodárske škody spôsobené pandémiou koronavírusu zareagovalo primeraným spôsobom. Vyplýva to z rýchleho porovnania pomoci štátu vo viacerých európskych krajinách. V porovnaní s vybranými krajinami poskytlo Slovensko nadpriemerný okamžitý fiškálny impulz, kde patria opatrenia ako uvoľnenie pravidiel pri poberaní PN, OČR príspevok na udržanie zamestnanosti, alebo daňové úľavy. Naopak, zaostávame v opatreniach zameraných na likviditu, ako sú odklady niektorých platobných povinností, poskytovanie pôžičiek či záruk pre domácnosti a firmy.


Slovensko poskytlo relatívne veľa peňazí na uvoľnené podmienky na čerpanie ošetrovného. Podpora udržania pracovných miest a živnostníkov je porovnateľná s ostatnými krajinami, ktoré zverejnili plánované výdavky na tieto nástroje. Štáty, ktoré na podporu mzdových nákladov firiem vyčlenili menší objem zdrojov ako Slovensko, plánujú minúť viac na daňové úľavy pre firmy (Francúzsko) alebo kompenzáciu fixných nákladov firiem (Dánsko).


Pri porovnávaní je potrebné brať do úvahy, že potreba uvoľnenia pravidiel je vyššia v krajinách, kde sú v normálnych časoch menšie automatické stabilizátory (napr. dávka v nezamestnanosti). Štedrejší systém poskytuje účinnejšie a automatické poistenie počas krízy, aj keď v normálnych časoch môže znižovať motiváciu pracovať. Na Slovensku viac ako inde dbáme na zásluhovosť, čo však v kríze znižuje efektivitu sociálneho systému ako makroekonomického poistenia.


Kľúčová je teraz, vo všetkých krajinách, funkčnosť inštitúcií, ktoré musia zabezpečiť, aby sa peniaze dostali k občanom čo najskôr.


Porovnania ekonomických balíkov sú indikatívne vzhľadom na to, že neexistuje jednotná metodika. V situácii obrovskej neistoty ohľadom ekonomického vývoja môžu odlišné predpoklady výrazne ovplyvniť výsledky. Čísla v tabuľke uvádzajú, koľko štáty plánujú vyčleniť na pomoc ľuďom a firmám nad rámec automatických stabilizátorov. Konečné výdavky sa od plánov môžu výrazne líšiť. A zároveň čísla sa veľmi dynamicky menia.Zdroj:  ÚHP, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 20.4.2020