Nové pravidlá nosenia rúšok na verejnosti

Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od zajtra 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa), ako sú napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok.


VÝNIMKY Z OPATRENIA:


  • deti do 2 rokov veku
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
  • osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti
  • vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost' od iných osôb minimálne 20 metrov
  • osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov


HYGIENICKÉ POKYNYPred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:

  • umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu
  • pri nasadení je potrebné si zakryt' nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery

Zdroj: Polícia SR, 20.4.2020