Mesačník OPH: Prvá online výstava na Slovensku sa volá TATRA EXPO


O online výstavách GLOBALEXPO sa dočítate aj v mesačníku OBCHOD PRIEMYSEL HOSPODÁRSTVO Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - partnera GLOBALEXPO. Odkaz na celé vydanie mesačníka OPH nájdete na stránka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na tomto odkaze: http://web.sopk.sk/storage/oph/oph-2020_05.pdf