Mesačník OPH: Z Popradu do celého sveta (aj vďaka GLOBALEXPO)

GLOBALEXPO umožnilo realizáciu tradičnej (kamennej) výstave s bohatou 21. ročnou históriou TATRA EXPO 2020 v online podobe. Viac sa dočítate aj v mesačníku OBCHOD PRIEMYSEL HOSPODÁRSTVO Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - partnera GLOBALEXPO. Odkaz na celé vydanie mesačníka OPH nájdete na stránka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na tomto odkaze: http://web.sopk.sk/storage/oph/oph-2020_05.pdf